Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zespół pałacowo-parkowy biskupów kujawskich w Wolborzu

0
Zespół pałacowy w Wolborzu (gmina w miejscu, powiat piotrkowski) usytuowany jest w południowo - wschodniej części dawnego miasta na tzw. Biskupiej Górce. Obecny pałac zbudowany został w latach 1768-73 przez biskupa Antoniego Ostrowskiego według projektu wybitnego architekta włoskiego Franciszka Placidiego z przeznaczeniem na letnią rezydencję biskupów kujawskich.

Pałac w Wolborzu należy do najokazalszych, późnobarokowych rezydencji magnackich w Polsce. Zespół pałacowy składa się z pałacu, dwóch oficyn, pomieszczeń gospodarczych oraz kordegardy a także z dziedzińca paradnego i parku pałacowego. Od południowego zachodu kompleks pałacowo-parkowy zamyka ogrodzenie z żelazną bramą.

W centrum wolborskiego kompleksu wznosi się dwukondygnacyjny pałac, zbudowany na planie prostokąta z trzema ryzalitami o zaokrąglonych narożnikach w fasadzie frontowej. Środkowy, trójkątny szczyt wieńczy rokokowy kartusz z 1773 roku. Niegdyś główny budynek pałacu połączony był z bocznymi oficynami pólkolistymi galeriami kolumnowymi.

Wolborski pałac był siedzibą biskupów kujawskich do 1818 roku, kiedy przejęła go Komisja Rządowa Wojny Królestwa Polskiego, lokując tutaj w 1834 roku inwalidów wojennych. W czasach późniejszych rezydencja biskupia stała się koszarami, co spowodowało znaczną dewastację pałacu i parku, pogłębioną spaleniem go podczas I wojny światowej. We wrześniu 1939 roku w czasie kolejnego pożaru spaleniu uległa południowo - wschodnia oficyna pałacu.

Po 1945 roku wolborski pałac był użytkowany kolejno przez: Wyższą Szkołę Gospodarstwa Wiejskiego, Dom Dziecka i Liceum Pedagogiczne.W latach 1950-61 przeprowadzono jego generalną restaurację. Od 1967 roku dawna rezydencja biskupów kujawskich jest siedzibą Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wolborzu. W ostatnich latach staraniem dyrekcji szkoły zespół pałacowy poddawano zabiegom konserwatorskim.

Przed frontonem pałacu w Wolborzu stoi Pomnik Czynu Grunwaldzkiego, odsłonięty w 1960 roku w 550 rocznice wymarszu wojsk Władysława Jagiełły z Wolborza pod Grunwald. Autorem projektu pomnika jest Stefan Weyman.

Dziś w wolborskim pałacu mieści się również izba muzealna, przechowująca pamiątki historyczne z dziejów Wolborza.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Centrum Informacji Turystycznej w Piotrkowie Trybunalskim
wejście od ul. Starowarszawskiej

ul. Zamurowa 11
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 44 732 60 50
tel. 44 732 60 49
fax. 44 732 60 50
cit@piotrkow.pl
http://www.cit.piotrkow.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2017-03-11 12:38:13
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Marek Lawin -1335521852
Pałac w Wolborzu
fot. Marek Lawin

fot. Marek Lawin -1335521890
Pałac w Wolborzu
fot. Marek Lawin

fot. Anna Ziemnicka -1238919966
Poddębice
Pałac Grudzińskich
fot. Anna Ziemnicka

fot. Piotr Sölle -1244129960
Stary Gostków
Neoklasycystyczny pałac z 1802 r.
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1251437409
Małków
Chateau Małków
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Anna Ziemnicka -1250946040
Bedlno
Pałac neoklasycystyczny
fot. Anna Ziemnicka

fot. Anna Ziemnicka -1250946172
Bedlno
Pałac neoklasycystyczny
fot. Anna Ziemnicka

fot. Justyna Mokras-Grabowska -1250947432
Leszno
Klasycystyczny pałac
fot. Justyna Mokras-Grabowska

fot. Anna Ziemnicka -1251286233
Walewice
Zespół pałacowo-parkowy Walewskich
fot. Anna Ziemnicka

fot. archiwum ROTWŁ  -1251379097
Kluki
Zespół pałacowo-parkowy
fot. archiwum ROTWŁ