Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zespół pałacowo-parkowy w Sokolnikach

0
Pałac w Sokolnikach (gmina w miejscu, powiat wieruszowski) wzniesiono w 2. poł. XVIII stulecia, według projektu drezdeńskiego architekta Fryderyka Naxa, sprowadzonego do miasteczka przez ówczesnego właściciela starostwa sokolnickiego, sędziego ziemskiego poznańskiego Łukasza Bnińskiego. Pałac przebudowywano w XIX w., a ostatnio gruntownie wyremontowano z przeznaczeniem na hotel.

Jest to budowla parterowa wzniesiona w stylu saskiego rokoka, na planie wydłużonego prostokąta, z umieszczonym na osi poprzecznej pietrowym ryzalitem frontowym. Ryzalit ten, nieznacznie wysuniety do przodu jest zwieńczony tympanonem.

Z kolei ryzalit ogrodowy wzniesiony na planie owalu zwieńczony jest attyką. Pałac posiada dwutraktowy układ wnętrza z korytarzem. Na osi budowli znajduje się owalny salon i hall z klatką schodową.

Do zespołu pałacowego należy również oficyna, zbudowana w tym samym czasie co pałac, wzniesiona na planie wydłużonego protokąta, z trzema ryzalitami od strony wjazdowej. Do lat 80. XX w. do zespołu pałacowego należał również murowany, piętrowy eklektyczny spichlerz z 1. poł. XIX stulecia oraz murowany lamus z 1 poł. XIX w. Niestety wcześniej popadły one w niemal całkowitą ruinę i zostały rozebrane.

Całośc otacza barokowy park o powierzchni 4 ha, o układzie geometrycznym, założony w 2. poł. XVIII w. Główna aleja parkowa biegnie po owalu i wkomponowana jest w prostokąt o symetrycznym rozplanowaniu.

Na parkowy starodrzew składają się głównie lipy, klony i wiązy oraz szpalery grabowe. Na szczególną uwagę w parku zasługuje: 5 lip drobnolistnych o obwodach od 340 do 480 cm, 6 lip szerokolistnych o obwodach od 320 do 430 cm, 3 klony zwyczajne o obwodach 240-500 cm oraz jesion wyniosły o obwodzie 255 centymetrów.

W sokolnickim pałacu gościł m.in. książę Fryderyk August III, tytularny władca utworzonego przez Napoleona Księstwa Warszawskiego.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Wieruszowie
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wieruszowie

ul. Waryńskiego 11
98-400 Wieruszów
tel. 62 783 11 88
fax. 62 783 11 88
pbpwieruszow@wp.pl
http://www.pbp-wieruszow.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2015-11-12 13:55:03
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Ryszard Bonisławski -1274521595
Sokolniki
Zespół pałacowo-parkowy
(obecnie hotel)
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Anna Ziemnicka -1238919966
Poddębice
Pałac Grudzińskich
fot. Anna Ziemnicka

fot. Piotr Sölle -1244129960
Stary Gostków
Neoklasycystyczny pałac z 1802 r.
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1251437409
Małków
Chateau Małków
fot. Ryszard Bonisławski

fot. Anna Ziemnicka -1250946040
Bedlno
Pałac neoklasycystyczny
fot. Anna Ziemnicka

fot. Anna Ziemnicka -1250946172
Bedlno
Pałac neoklasycystyczny
fot. Anna Ziemnicka

fot. Justyna Mokras-Grabowska -1250947432
Leszno
Klasycystyczny pałac
fot. Justyna Mokras-Grabowska

fot. Anna Ziemnicka -1251286233
Walewice
Zespół pałacowo-parkowy Walewskich
fot. Anna Ziemnicka

fot. archiwum ROTWŁ  -1251379097
Kluki
Zespół pałacowo-parkowy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Ryszard Bonisławski -1251437560
Małków Chateau - pomysł na nocleg w zabytkowej scenerii
fot. Ryszard Bonisławski