Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zespół d. klasztoru oo. Dominikanów w Sieradzu

0
Na zespół dawnego klasztoru oo. Dominikanów (obecnie - sióstr Urszulanek) w Sieradzu składają się:

- kościół p.w. św. Stanisława - pierwotna murowana świątynia dominikańska wzniesiona ok. 1300 r. została zniszczona przez Krzyżaków w 1331 r. Odbudowano ją w 1380 r. w stylu wczesnego gotyku, z cegły o układzie wenedyjskim, jako budowlę jednonawową z pięcioprzęsłowym prezbiterium na planie prostokąta.

Świątynia ta została oszkarpowana podczas przebudowy w końcu XIV w., przebudowano ją w okresie baroku a remontowano m.in. w 1817 r. i w początkach XX w.

W południowej ścianie świątyni zachował się jeden z najciekawszych elementów gotyckich - dziś zamurowany i częściowo przysłonięty szkarpą ostrołukowy portal o uskokowych ościeżach w formie wałków z profilowanej cegły.

Wewnętrzny łuk portalu zdobi dekoracja z eliptycznymi otworami, zewnętrzny zaś - dekoracja z formowanej cegły o wycięciach treflowych. Dawniej ostrołukowe, gotyckie otwory okienne zostały przemurowane w okresie baroku.

We wnętrzu, w nawie świątyni zwraca uwagę sklepienie kolebkowe z lunetami na gurtach a w prezbiterium sklepienie kolebkowo - krzyżowe. Z cennego wyposażenia odnaleźć tu można fragment późnogotyckiego tryptyku szkoły krakowskiej przedstawiający "Zdjęcie z krzyża", a w wirydarzu klasztornym - rzeźbę Madonny z Dzieciątkiem, pochodzącą z połowy XV stulecia, wyróżniającą się pięknością oblicza oraz dekoracyjnym układem fałd na szatach.

- dawny klasztor Dominikanów - to budowla, podobnie jak kościół wzniesiona w XIV a przebudowana w okresie baroku. Dwukondygnacyjne zabudowania klasztoru wzniesiono na planie czworoboku. Zgrupowane są one wokół wirydarza i skrzydłem południowym przylegają do bryły kościoła. Na parterze wirydarz otaczają krużganki.

Klasztor zachował na ogół pierwotny układ wnętrz. We wnętrzach zachowały się sklepienia kolebkowo - krzyżowe z lunetami, przebudowane podobnie jak okna - w okresie baroku.
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Sieradzu
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

ul. Żwirki i Wigury 4
98-200 Sieradz
tel. 43 827 16 41
fax. 43 827 16 41
info@pbp.sieradz.pl
http://www.pbp.sieradz.pl
ROTWLAutor: Marek Lawin

Ostatnia aktualizacja: 2016-12-22 21:17:55
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Warto zobaczyć

Jak spędzić czas?

Muzea i skanseny

Gdzie spać? [1] - Baza noclegowa kategoryzowana

Gdzie spać? [5]- Baza noclegowa niekategoryzowana

Gdzie zjeść? [24]

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1275572261
Wieruszów
Zespół kościelno-klasztorny
oo. Paulinów
fot. Piotr Sölle

fot. Ryszard Bonisławski -1294820525
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. Ryszard Bonisławski

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820642
Nawa główna w kościele klasztornym oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot. archiwum ROTWŁ  -1294820740
Zespół klasztoru oo. Franciszkanów w Łagiewnikach
fot. archiwum ROTWŁ

fot.  archiwum Urzędu Marszałkowskiego -1333614469
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie - obecnie hotel *** Podklasztorze
fot. archiwum Urzędu Marszałkowskiego

fot. Tomasz Koralewski -1333614516
Zespół Klasztorny Cystersów w Sulejowie
fot. Tomasz Koralewski

fot. archiwum ROTWŁ  -1342084991
Klasztor oo. Bernardynów w Łęczycy
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim) -1478781260
Zespół klasztoru oo. Bernardynów w Piotrkowie Tryb.
fot. Dariusz Śmiegielski (Archiwum Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim)