Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Kościół farny Wszystkich Świętych w Sieradzu

0

Murowany kościół farny p.w. Wszystkich Świętych w Sieradzu wzniesiony został w XIV w. w czasach panowania Kazimierza Wielkiego, w miejscu starszej świątyni spalonej przez Krzyżaków w 1331 r.

Prawdopodobnie już w XI stuleciu istniała w Sieradzu drewniana świątynia, w której odbywały się pierwsze w Polsce synody biskupów. Obecny murowany kościół wzniesiono przed 1370 r. (prawdopodobnie w latach 1358 - 60).

Jest to budowla w zrębie gotycka wzniesiona z cegły o układzie polskim wielokrotnie przebudowywana i restaurowana, m.in. w latach 1755, 1779, 1835, 1858 i 1925 - 27. Pięciokondygnacyjną wieżę, podpartą na zachodnich narożach potężnymi uskokowymi skarpami dobudowano w 1580 r. Wielobocznie zamknięte prezbiterium ma szerokość równą nawie.

Fara w Sieradzu jest budowlą halową, jej trójnawowe wnętrze jest bogato zdobione i wyposażone. W nawie głównej zachowało się oryginalne sklepienie kolebkowe z lunetami o dekoracji stiukowej. Z gotyckich dzieł sztuki znajdujących się we wnętrzu wymienić należy przede wszystkim obraz Trójcy Świętej z 1500 r., późnogotycką rzeźbę "Chrzest w Jordanie", wykonaną z drewna i polichromowaną oraz fragment XVI-wiecznego tryptyku z poł. XVI stulecia.

W świątyni zachował się również gotycki kielich z początku XVI w. z minuskułowym napisem na czarze i scenami figuralnymi, stanowiący wybitne dzieło średniowiecznego złotnictwa śląskiego.Styl architektoniczny
gotycki
INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Sieradzu
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu

ul. Żwirki i Wigury 4
98-200 Sieradz
tel. 43 827 16 41
fax. 43 827 16 41
info@pbp.sieradz.pl
http://www.pbp.sieradz.pl
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2012-04-12 09:05:48
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Warto zobaczyć

Jak spędzić czas?

Muzea i skanseny

Gdzie spać? [1] - Baza noclegowa kategoryzowana

Gdzie spać? [5]- Baza noclegowa niekategoryzowana

Gdzie zjeść? [24]

Znajdź hotel