Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Zabytki architektury sakralnej

Kościoły rzymskokatolickie [224]
Kościoły ewangelicko-augsburskie [10]
Kościoły katolickie mariawitów [1]
Cerkwie prawosławne [3]
Synagogi żydowskie [12]
Inne obiekty [14]
Kaplice [2]Na obszarze współczesnego województwa łódzkiego po dziś dzień zachowały się liczne świątynie murowane reprezentujące różne epoki i style architektoniczne.
kościoły romańskie - powstające w XI - XIII stuleciu należą do najstarszych i jednocześnie najcenniejszych w skali kraju. Na obszarze województwa łódzkiego znajduje się siedem obiektów reprezentujących w całości lub fragmentarycznie styl romański.
# archikolegiata p.w. NMP i św. Aleksego w Tumie powstała w XII wieku i uważana jest za największą i najlepiej zachowaną bazylikę romańską w Polsce. Główne wejście zdobione jest pięknym portalem z piaskowca, a wnętrze świątyni zachowało wiele cennych średniowiecznych elementów dekoracyjnych, w tym m.in. malowidła ścienne i płyty nagrobne.
# kościół p.w. św. Idziego w Inowłodzu stoi na wysokiej skarpie na lewym brzegu Pilicy . Świątynia została wzniesiona podczas panowania Władysława Hermana jako wotum dziękczynne za urodzenie syna Bolesława Krzywoustego. Jednonawowa budowla wzniesiona z piaskowca zakończona jest z jednej strony absydą,a z drugiej cylindryczną wieżą.
# kościół p.w. św. Mikołaja w Żarnowie posiadał niegdyś podobny układ przestrzenny. Do dzisiejszego dnia zachowały się jedynie fragmenty tej budowli, m.in. empora oraz wieża, trwale wkomponowane w obecnie istniejącą, o wiele późniejszą neoromańską świątynię.
# opactwo cystersów w Sulejowie - Podklasztorzu to jedno z najlepiej zachowanych cysterskich opactw obronnych w Europie. Najcenniejszym obiektem tego założenia jest romańska bazylika p.w. NMP i św. Tomasza Kantuaryjskiego oraz kapitularz, w którym prezentowane są zabytki sztuki sakralnej. W dawnych obiektach gospodarczych opactwa znajduje się hotel oraz muzeum gromadzące eksponaty związane z przeszłością Sulejowa i tutejszego klasztoru.
# kościół p.w. św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic w Strońsku jest również perłą architektoniczną. Ta jednonawowa świątynia, zbudowana w XIII wieku zaliczana jest do najstarszych budowli ceglanych w Polsce. Godny uwagi jest tu ponadto płaskorzeźbiony tympanon wykonany z piaskowca, przedstawiający smoka pożerającego szarańczę.
# kościół p.w. św. Wojciecha w Rudzie k. Wielunia - jego średniowieczną romańską przeszłość dokumentują dziś już tylko fragmenty ściany nawy wzniesionej z piaskowca żelazistego, romański portal, dwa obecnie zamurowane, charakterystyczne otwory okienne oraz ślady po stosowaniu świdra ogniowego.
# kościół p.w. śś. Piotra i Pawła w Krzyworzece - tu z kolei przetrwała wolnostojąca kamienna dzwonnica z XIII wieku. Niewielka XII - wieczna świątynia, była natomiast wielokrotnie przebudowana a świadectwem jej romańskiej genezyjest oryginalne, bogato profilowane okno romańskie o czworolistnym wykroju, znajdujące się w ścianie bocznej tutejszego prezbiterium.
kościoły gotyckie wznoszone od połowy XIV wieku po początek XVI stulecia są znacznie liczniejszą grupą wśród zabytkowych świątyń na terenie województwa łódzkiego. Do najciekawszych gotyckich budowli sakralnych na terenie naszego regionu należą m.in.:
# kościół farny Wszystkich Świętych w Sieradzu,
# kościół farny p.w. św. Jakuba w Piotrkowie Trybunalskim,
# korpus dawnej kolegiaty w Łasku,
# gotyckie kościoły parafialne w Będkowie, Bielawach, Bratoszewicach, Brzezinach, Sobocie, Szadku i Warcie,
# zespół kościelno - klasztorny w Wielgomłynach oraz
# zespół d. klasztoru dominikanów w Sieradzu.
Do najcenniejszych sakralnych zabytków gotyku należy pokolegiacki kościół p.w. Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła w Łasku, wzniesiony w latach 1517 - 23 z fundacji prymasa Jana Łaskiego. W 1749 roku po wielkim pożarze kościół ten zyskał barokową elewację oraz rokokowe wnętrze. W kaplicy NMP (z końca XVII w.) znajduje się najcenniejszy zabytek kolegiaty - alabastrowa płaskorzeźba Madonny z Dzieciątkiem autorstwa mistrza florenckiego Andrea della Robbi, od 1531 roku otoczona kultem.
Do perełek architektury gotyckiej również zalicza się XIV-wieczny gotycki kościół p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Jakuba Apostoła w Szadku. W bogatych wnętrzach na szczególną uwagę zasługują fragmenty późnogotyckiej polichromii - dzieło Jana z Wrocławia. Obok kościoła stoi późnogotycka dzwonnica o charakterze baszty obronnej z charakerystycznymi, wąskimi okienkami strzelniczymi.
kościoły renesansowe jednorodne stylowo należą na terenie województwa łódzkiego do rzadkości. W tym miejscu należy jednak wymienić:
# kościół św. Mateusza w Pabianicach,
# kościół św. Katarzyny w Poddębicach,
# pobernardyński kościół św. Krzyża w Złoczewie
a także renesansowe świątynie parafialne:
# św. Anny w Bolimowie,
# św. Marcina w Chotowie,
# św. Stanisława Biskupa w Drużbinie,
# św. Stanisława w Mokrsku,
# św. Stanisława w Rzgowie oraz
# św. Klemensa w Wągłczewie.
świątynie barokowe, budowane na terenie województwa od połowy XVII po koniec XVIII wieku są - w odróżnieniu od świątyń renesansowych - znacznie liczniej reprezentowane. Najbardziej znanymi obiektami jest tu bazylika katedralna w Łowiczu oraz kościóły klasztorne i poklasztorne:
# oo. Pijarów w Łowiczu,
# oo. Filipinów w Studziannej - Poświętnem,
# oo. Dominikanów w Gidlach,
# oo. Bernardynów w Paradyżu,
# oo. Pijarów w Wieluniu,
# oo. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim,
# oo. Norbertanów w Witowie,
# oo. Jezuitów w Rawie Mazowieckiej oraz
# oo. Franciszkanów w Łagiewnikach na terenie Łodzi.
świątynie klasycystyczne wznoszono na terenie województwa łódzkiego w końcu XVIII i początkach XIX stulecia. Do najciekawszych świątyń z tego okresu należą m.in.:
# kościół sw. Jakuba Skierniewicach,
# kościół św. Antoniego w Babsku,
# kościół św. Stanisława Biskupa i Meczennika w Grabowie oraz
# kościół św. Jana Chrzciciela w Mazewie.
W tym czasie, głównie w obrębie aglomeracji łódzkiej powstało również wiele klasycystycznych świątyń ewangelickich, między innymi w Aleksandrowie Łódzkim, Ozorkowie, Pabianicach, a także w Łowiczu, Zduńskiej Woli i Tomaszowie Mazowieckim. Światyniom ewangelickim poświęcamy odrębny dział Portalu (w przygotowaniu).
Liczną grupę wśród budowli sakralnych stanowią również kościoły drewniane, najczęściej o konstrukcji zrębowej. Świątynie te również opisujemy w odrębnym dziale Portalu.

Znajdź hotel

 

Zabytki architektury sakralnej