Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Powiat poddębicki

Położenie

Powiat poddębicki leży w zachodniej i północno-zachodniej części województwa łódzkiego. Od zachodu graniczy bezpośrednio z województwem wielkopolskim.

Od pólnocy, wschodu i południa powiat pobbębicki graniczy natomiast z 6-cioma innymi powiatami województwa łódzkiego: łęczyckim, zgierskim, pabianickim, łaskim, zduńskowolskim i sieradzkim.

Powierzchnia i ludność

Powierzchnia powiatu wynosi 881 km2. Obszar powiatu zamieszkuje 43.1 tys. osób, z czego na wsi - 32.3 tys., a w 2-ch miastach - Poddębicach i Uniejowie odpowiednio 7.8 tys. i 3.0 tys. mieszkańców.

Podział administracyjny

Na powiat poddębicki składa się 6 gmin: 2 gminy miejsko - wiejskie z siedzibami w Poddębicach, i Uniejowie oraz 4 gminy wiejskie z siedzibami w: Dalikowie, Peczniewie, Wartkowicach i Zadzimiu.

Stolica powiatu

Stolicą powiatu są Poddębice - miejscowość wzmiankowana po raz pierwszy w 1388 r. Prawa miejskie przed 1400 r. (wkrótce utracone) i ponownie od 1934 r.. W XVIII i XIX stuleciu ośrodek sukienniczy a w dwudziestoleciu międzywojennym ośrodek drobnego przemysłu i ożywienie gospodarcze w związku z powstaniem linii kolejowej Gdynia - Herby. Dziś ośrodek usługowy regionu rolniczego oraz niewielki ośrodek przemysłu odzieżowego.

Do najcenniejszych zabytków Poddębic należy późnorenesansowy pałac Grudzińskich, wzniesiony w latach 1610 - 1617 przez wojewodę rawskiego Z. Grudzińskiego. Układ budynku, z wieżami - alkierzami na narożach nawiązuje do renesansowych dworów małopolskich. Najciekawszym elementem architektonicznym są tu arkadowe krużganki.

Inne ośrodki miejskie

Drugim ośrodkiem miejskim powiatu poddębickiego jest Uniejów - osada prawdopodobnie już w XI w. nadana arcybiskupom gnieźnieńskim, wzmiankowana po raz pierwszy w 1136 r., w XII - XIII stuleciu będąca jedną z rezydencji arcybiskupich. Prawa miejskie od ok. 1290 r. W 1331 r. miasto zostało zniszczone przez Krzyżaków. W XIV - XV w. główna rezydencja arcybiskupia.

W połowie XIV w. z polecenia arcybiskupa J. Skotnickiego wzniesiono tu nowy, murowany zamek. Na początku XVI stulecia miasto składało się z 3 części: starego miasta z rynkiem, przedmieścia przed bramą miejską od strony Szadka i nowego miasta od strony wsi Ostrowska. W 1520 r. arcybiskup Jan Łaski zjednoczył wszystkie 3 części miasta pod wspólną nazwą Uniejów.

Ochrona przyrody

Na terenie powiatu poddębickiego utworzono jak dotąd 1 rezerwat przyrody. Jest nim rezerwat leśny "Dąbrowa Napoleonów" położony w obrębie największego kompleksu leśnego w powiecie poddębickim. Powierzchnia rezerwatu wynosi 38.63 ha.

Zachodnia cześć powiatu poddębickiego leży w obrębie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Uniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu a wschodnia w rejonie Puczniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W rejonie wsi Niemysłów i Krępa utworzono zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Niemysłów". Ochronie podlegają również: skarpa o charakterze klifu w rejonie wsi Siedlątków i Popów oraz uroczysko "Wielenin" w sąsiedztwie wsi o tej samej nazwie.

Główne atrakcje turystyczne

Na główne walory turystyczne powiatu poddębickiego składają się: sztuczny zbiornik wodny "Jeziorsko", czyste rzeki w tym Warta, liczne stawy rybne, duże kompleksy leśne oraz liczne zabytkowe parki o charakterze krajobrazowym, znajdujące się w sąsiedztwie dawnych rezydencji szlacheckich i ziemiańskich.

Nad sztucznym zbiornikiem "Jeziorsko" utworzonym w katach 80. XX wieku istnieją zagospodarowane kąpieliska oraz rozwijające się miejscowości turystyczne, gdzie można skorzystać z noclegu i wypożyczalni sprzętu pływającego. Dużą popularnością cieszą się również istniejące już na terenie powiatu stadniny koni i ośrodki jeździeckie, hodowle strusi oraz pole do minigolfa we wsi Niewiesz.

Osoby przyjeżdzające na teren powiatu poddębickiego mają okazję zapoznać się z jego historią i ciekawymi obiektami architektonicznymi, zwiedzając np. zamek w Uniejowie, liczne zabytkowe obiekty sakralne (Poddębice, Uniejów, Tur, Wierzchy, Drużbin), zabytkowe zespoły pałacowe (Poddębice, Stary Gostków), dworskie i podworskie (Tumusin) oraz niewielkie ale bardzo ciekawe placówki muzealne w Poddębicach, Uniejowie i Wilamowie.

Szlaki turystyczne

Z ziemią poddębicką związane są życiorysy wielkiej polskiej poetki Marii Konopnickiej, Kazimierza Deczynskiego, bohatera powieści "Kordian i cham" autorstwa Leona Kruczkowskiego oraz siostry Faustyny Kowalskiej - św. Faustyny. Przez miejsca związane z tymi postaciami biegną 3 znakowane szlaki turystyczne nazwane ich imieniem.

INFORMACJA TURYSTYCZNA
Informacja turystyczna
Punkt Informacji Turystycznej w Pęczniewie
ul. Główna 10/12
99-235 Pęczniew
tel. 436 781 519
tel. w 32
ug_peczniew@wp.pl
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2016-07-04 13:11:09
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin

Znajdź hotel

Kalendarz wydarzeń

 • pn
 • wt
 • śr
 • cz
 • pt
 • sb
 • nd
 

Nasza fotogaleria

Nasza fotogaleria
fot. Piotr Sölle -1244129960
Stary Gostków
Neoklasycystyczny pałac z 1802 r.
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1252617706
Uniejów
Zamek
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1252617897
Uniejów
Zamek
fot. Piotr Sölle

fot. Piotr Sölle -1244129323
Budzynek
Kościół p.w. Ścięcia Jana Chrzciciela
fot. Piotr Sölle

fot. Archiwum - Zoo Safarii w Borysewie -1424347788
Zoo Safarii w Borysewie
fot. Archiwum - Zoo Safarii w Borysewie

fot. Piotr Sölle -1251972681
Zagórki - Kolonia
Drewniany wiatrak - koźlak
fot. Piotr Sölle

fot. archiwum ROTWŁ -1424163526
Termy Uniejów
fot. archiwum ROTWŁ

fot. Archiwum Term Uniejowskich -1339159434
Kompleks basenów termalnych w Uniejowie
fot. Archiwum Term Uniejowskich

fot. Archiwum - Urząd Miasta Uniejów -1424163655
Dom Pracy Twórczej w Uniejowie
fot. Archiwum - Urząd Miasta Uniejów

fot. Błażej Urbaniak -1341222162
Gościniec Nad Wartą w Uniejowie
fot. Błażej Urbaniak