Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Sztuczne zbiorniki wodne Województwa Łódzkiego
Na terenie województwa łódzkiego brak większych jezior pochodzenia naturalnego - największymi zbiornikami tego typu są zanikające, polodowcowe jeziora Rydwan i Okręt o powierzchni 200 i 80 hektarów, położone w pobliżu działu wodnego pomiędzy dorzeczami Wisły i Odry. Największymi zbiornikami wodnymi są zatem sztuczne zbiorniki retencyjne: Zalew Sulejowski oraz Zbiornik Jeziorsko.

 • Zbiornik Sulejowski rozciąga się pomiędzy Sulejowem a Smardzewicami. To sztuczne jezioro utworzone zostało w latach 1969 -1974 poprzez spiętrzenie Pilicy tamą o długości 1200 m, wysokości 16 m i szerokości w koronie 10 m. Akwen zbiornika ma 2450 ha powierzchni, 15 km długości oraz zróżnicowaną szerokość (do 3,5 km).

  Otoczony lasami Zbiornik Sulejowski z piaszczystymi brzegami stwarza wprost doskoanłe warunki do wypoczynku i rekreacji. Istnieje tu możliwość uprawiania sportów wodnych, przejażdżek rowerowych i konnych, grzyby i ryby oraz rozwinięta baza noclegowa. To właśnie tu znajdują się najbardziej popularne miejscowości wypoczynkowe w województwie łódzkim, takie jak Sulejów, Borki, Swolszewice, Bronisławów, Smardzewice czy Tresta.

 • Zbiornik Jeziorsko to również sztuczny zbiornik retencyjny, utworzony w 1986 r. poprzez spiętrzenie środkowego biegu Warty zaporą betonową o wysokości 12 metrów. Długość zbiornika wynosi 16.3 km, szerokośc waha się od 1.8 do 3.5 km a powierzchnia do 4230 hektarów. Zbiornik wykorzystywany jest głównie dla potrzeb rolnictwa, służy jednak również turystyce i rekreacji. Nad brzegiem zbiornika leżą znane miejscowości wypoczynkowe - wypoczynkowe: Brodnia, Popów i Pęczniew.

  Do znanych zbiorników wodnych mających znaczenie rekreacyjno wypoczynkowe należą m.in. zbiorniki: ''Słok'' i ''Warzkowizna'' na Widawce, ''Tatar'' w Rawie Mazowieckiej, ''Próba'' na Żeglinie, ''Miedzna - Wąglanka'' na Wąglance, ''Cieszanowice'' na Luciąży czy ''Patyki'' w okolicach Zelowa.
 • Zdjęcia: archiwum ROTWŁ ,Piotr Sölle
  Sztuczne zbiorniki
  sortowanie
  nazwa, miejscowość

  * * * * * * * * * * * * * * *

  Znajdź hotel

   

  Nasza fotogaleria

  fot. archiwum ROTWŁ -1251285286
  Słok
  Sztuczny zbiornik "Słok"
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Piotr Sölle -1271934108
  Siedlątków
  Widok z tamy na zbiornik "Jeziorsko"
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1271323954
  Smardzewice
  Tama Zbiornika Sulejowskiego
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1271323742
  Smardzewice
  Obelisk przy tamie
  Zbiornika Sulejowskiego
  fot. Piotr Sölle

  fot. archiwum ROTWŁ -1251284836
  Wawrzkowizna
  Sztuczny zbiornik “Wawrzkowizna”
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. archiwum ROTWŁ -1251295045
  Zbiornik "Próba"
  fot. archiwum ROTWŁ

  fot. Piotr Sölle -1271934055
  Siedlątków
  Tama zbiornika "Jeziorsko"
  fot. Piotr Sölle