Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Punkty widokowe województwa łódzkiego
Najwyżej położonym miejscem na terenie województwa łódzkiego jest szczyt Góry Kamieńskiej - sztucznego wzniesienia powstałego wskutek działalności Kopalni Węgla Brunatnego w Bełchatowie, a położonego na granicy powiatów bełchatowskiego i radomszczańskiego, na terenie gminy Kamieńsk w odległości 3 kilometrów w linii prostej od Kamieńska.

Do końca 1993 r. tzw. nadkład z bełchatowskiej kopalni był transportowany na zwałowisko zewnętrzne zlokalizowane obok wyrobiska górniczego. Zgromadzono tu ok. 1.3 mld metrów sześciennych nadkładu na ogólnej powierzchni ok 1500 hektarów.

Usypana w ten sposób Góra Kamieńska osiągnęła wysokość bezwzględną dochodzącą do 400 m n.p.m. czyli ok. 200 metrów wyższą od pierwotnej i ten sposób stała się najwyższym wzniesieniem na terenie województwa łódzkiego. Stoki sztucznego wzniesienia zostały odpowiednio zrekultywowane i zalesione.

Z kolei najwyższym naturalnym wzniesieniem w województwie jest Góra Fajna Ryba - wzgórze o wysokości (347 m n.p.m.) położone na południowo-wschodnich krańcach województwa, w obrębie Pasma Przedborsko Małogoskiego, wchodzącego w skład północno-zachodnich obrzeży Gór Świętokrzyskich, w obrębie Przedborskiego Parku Krajobrazowego.
Zdjęcia: Piotr Sölle
Punkty widokowe
sortowanie
nazwa, miejscowość
Borowa Góra (278 m n.p.m.) w Bełchatowie
Fajna Ryba (347 m n.p.m.)
Góra Buki (238 m n.p.m.) (wieś Węże, Draby)
Góra Draby (223 m n.p.m.)
Góra Kamieńska (400 m n.p.m.)
Góra Krzemionki (228 m n.p.m.) (wieś Węże)
Góra Świętej Genowefy (200 m n.p.m.) (wieś Bobrowniki)
Góra Wapiennik (wieś Bobrowniki)
Góra Wiatraczna (Działoszyn)
Góra Zelce (wieś Węże)
Lisia Góra (248 m n.p.m.) (wieś Węże)
Odkrywka K.W.B. Bełchatów w Kleszczowie
Odkrywka K.W.B. Bełchatów w Żłobnicy
Wieża zamku w Bolesławcu
Wieża zamku w Łęczycy
Wzgórze 278 m n.p.m. w Starych Moskulach

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Piotr Sölle -1271937062
Działoszyn
Góra Wiatraczna
fot. Piotr Sölle