Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Wzgórze 278 m n.p.m. w Starych Moskulach
Wzgórze 278 m n.p.m. to morenowe wzniesienie na terenie Wzniesień Łódzkich, należącego do ich strefy krawędziowej. Ze szczytu i stoków rozciąga się jeden z bardziej interesujących widoków na malowniczą i niezwykle urozmaiconą rzeźbę powierzchni Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

Geneza wzgórza oraz rzeźby w jego obrębie i jego najbliższej okolicy związana jest z okresem zlodowacenia środkowopolskiego (180 - 150 tys. lat temu). Wówczas to od północy, po raz ostatni na obszar ten nasunął się lądolód skandynawski. Napotkał on w okolicach dzisiejszej Łodzi wyżej wyniesiony próg, wskutek czego spiętrzył przed swym czołem sypkie osady tworząc pagóry morenowe, które można dziś zaobserwować w krajobrazie Wzniesień Łódzkich.

Osadami spiętrzonymi przez lądolód skandynawski były piaski, żwiry, muły i gliny morenowe, nasunięte na ten obszar w trakcie poprzednich zlodowaceń. Strukturę osadów zaobserwować można w terenie w licznych żwirowniach i piaskowniach na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2011-02-09 16:12:37
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Miejscowości w okolicy

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria