Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Góra Krzemionki (228 m n.p.m.) (wieś Węże)
Góra Krzemionki (228 m n.p.m.) to ostaniec wapieni górnojurajskich położony na Wyżynie Wieluńskiej, w granicach Załęczańskiego Parku Krajobrazowego (ZPK). Na zboczach Góry Krzemionki rozłożyły się zabudowania wsi Węże (gmina Działoszyn, powiat pajęczański).

W obrębie Góry Krzemionki znajdują się liczne, nieczynne już kamieniołomy, w tym 2 najciekawsze: kamieniołom południowy (przy piecu wapienniczym) oraz kamieniołom na grzbiecie wzgórza.

W skarpie pierwszego z kamieniołomów widać odkrywkę silnie spękanych i skrasowiałych wapieni skalistych. Można tu odnaleźć skamieniałe amonity, gąbki i małże morza jurajskiego.

Niezwykle ciekawym miejscem jest fragment zawalonej jaskini, wypełnionej utworami trzeciorzędowymi. Występują tu białe i żółte piaskowce kwarcowe o kalcytowym lepiszczu oraz czerwone piaskowce z laminami terra rossy, zawierającej szczątki drobnych kręgowców lądowych z epoki pliocenu.

W niewielkich kamieniołomach na grzbiecie wzgórza można również zaobserwować silnie spękane i skrasowiałe nieuławicone wapienie skaliste, w obrębie których odnaleźć można skamieniałości zwierząt morskich okresu jurajskiego. Tu również - we fragmentach zawalonych jaskiń można zobaczyć resztki namulisk i szaty naciekowej jaskini.

W kamieniołomach na grzbiecie natrafić można na "szczotki" kalcytowe, zbudowane z kryształów kalcytu o wielkości do 15 cm, o biało - miodowej barwie. Od nich właśnie wzgórze bierze swoją nazwę. Skały porośnięte są roślinnością wapieniolubną.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2011-02-09 16:36:17
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Miejscowości w okolicy

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria