Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Kotlina Sieradzka
Kotlina stanowiąca środkową część Niziny Południowowielkopolskiej, w istocie - południkowy odcinek doliny środkowego biegu Warty rozszerzający się w okolicach Sieradza.

Region otaczają: od północy - Kotlina Kolska, od wschodu - Wysoczyzna Łaska, od południa - Kotlina Szczercowska, od zachodu - Wysoczyzna Turecka i Wysoczyzna Złoczewska.

W krajobrazie Kotliny Sieradzkiej dominują tarasy Warty: niższy - łąkowy i wyższy - piaszczysty i zalesiony. W okolicach Sieradza występuje krajobraz równinny, morenowy.

Główne miejscowościami regionu są Sieradz i Warta. W granicach Kotliny Sieradzkiej leży retencyjny Zbiornik Jeziorsko oraz Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki.
ROTWLOstatnia aktualizacja: 2017-01-04 23:59:52
Zmodyfikowane przez: Marek Lawin
Sieć rzeczna
*
*
*
*
Rezerwaty przyrody
*
Miejscowości
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria