Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Krainy geograficzne województwa łódzkiego
Województwo łódzkie w swych obecnych granicach leży na terenie dwóch wielkich prowincji fizyczno - geograficznych. Zdecydowana większość obszaru regionu położona jest na terenie Niżu Środkowopolskiego i jego podprowincji - Niziny Środkowopolskiej.

W skład Niziny Środkowopolskiej (w granicach województwa łódzkiego) wchodzą następujące makroregiony:
 • Nizina Środkowomazowiecka,
 • Wzniesienia Południowomazowieckie
 • Nizina Południowowielkopolska.

 • Makroregion Niziny Środkowomazowieckiej na obszarze województwa łódzkiego dzieli się na mezoregiony:
 • Równina Kutnowska
 • Równina Łowicko - Błońska.

 • W skład makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej (w granicach województwa) wchodzą:
 • Kotlina Grabowska,
 • Kotlina Kolska,
 • Kotlina Sieradzka,
 • Kotlina Szczercowska,
 • Wysoczyzna Kłodawska,
 • Wysoczyzna Łaska,
 • Wysoczyzna Turecka,
 • Wysoczyzna Wieruszowska,
 • Wysoczyzna Złoczewska.

 • Z kolei w skład makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich (w granicach województwa) wchodzą:
 • Dolina Białobrzeska,
 • Równina Piotrkowska,
 • Równina Radomska,
 • Wysoczyzna Bełchatowska,
 • Wysoczyzna Rawska,
 • Wzniesienia Łódzkie.

 • Południowe krańce województwa leżą na terenie prowincji Wyżyny Małopolskiej a ściślej - jej dwóch podprowincji: Wyżyny Środkowomałopolskiej i Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.

  W skład Wyżyny Środkowomałopolskiej wchodzi makroregion Wyżyny Przedborskiej, w którym, na terenie województwa łódzkiego wydzielono nastęujące mezoregiony:
 • Dolina Sulejowska,
 • Garb Gielniowski,
 • Niecka Włoszczowska,
 • Pasmo Przedborsko - Małogoskie,
 • Wzgórza Opoczyńskie,
 • Wzgórza Radomszczańskie.

 • Natomiast w skład Wyżyny Śląsko-Krakowskiej wchodzi makroregion Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, której częścią jest:
 • Wyżyna Wieluńska.

 • W dziale "Krainy geograficzne" prezentujemy opisy wszystkich, 24 wymienionych wyżej mezoregionów fizyczno-geograficznych, w granicach których leży województwo łódzkie. Na stronie każdego z regionów znajdują sie linki do stron miejscowości i atrakcji turystycznych już opisanych w naszym portalu, a leżących w obrębie danego regionu.
  Zdjęcia: Piotr Sölle,Tomasz M. Kolmasiak,archiwum SPW
  Krainy geograficzne
  Dolina Białobrzeska
  Dolina Sulejowska
  Garb Gielniowski
  Kotlina Grabowska
  Kotlina Kolska
  Kotlina Sieradzka
  Kotlina Szczercowska
  Niecka Włoszczowska
  Pasmo Przedborsko-Małogoskie
  Równina Kutnowska
  Równina Piotrkowska
  Równina Radomska
  Równina Łowicko-Błońska
  Wysoczyzna Bełchatowska
  Wysoczyzna Kłodawska
  Wysoczyzna Rawska
  Wysoczyzna Turecka
  Wysoczyzna Wieruszowska
  Wysoczyzna Złoczewska
  Wysoczyzna Łaska
  Wyżyna Wieluńska
  Wzgórza Opoczyńskie
  Wzgórza Radomszczańskie
  Wzniesienia Łódzkie

  Znajdź hotel

   

  Nasza fotogaleria

  fot. Piotr Sölle -1271333323
  Pagóry okolic Warty
  (Wysoczyzna Turecka)
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1271332540
  Pagóry okolic Warty
  (Wysoczyzna Turecka)
  fot. Piotr Sölle

  fot. Tomasz M. Kolmasiak -1253744872
  Wzgórza Radomszczańskie
  W głębi Góra Chełmo
  fot. Tomasz M. Kolmasiak

  fot. Piotr Sölle -1252779912
  Wyżyna Wieluńska
  (Bobrowniki)
  fot. Piotr Sölle

  fot. archiwum SPW -1251552207
  Wysoczyzna Wieruszowska
  (Bolesławiec)
  fot. archiwum SPW