Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Krainy geograficzne województwa łódzkiego
Województwo łódzkie w swych obecnych granicach leży na terenie dwóch wielkich prowincji fizyczno - geograficznych. Zdecydowana większość obszaru regionu położona jest na terenie Niżu Środkowopolskiego i jego podprowincji - Niziny Środkowopolskiej.

W skład Niziny Środkowopolskiej (w granicach województwa łódzkiego) wchodzą następujące makroregiony:
 • Nizina Środkowomazowiecka,
 • Wzniesienia Południowomazowieckie
 • Nizina Południowowielkopolska.

 • Makroregion Niziny Środkowomazowieckiej na obszarze województwa łódzkiego dzieli się na mezoregiony:
 • Równina Kutnowska
 • Równina Łowicko - Błońska.

 • W skład makroregionu Niziny Południowowielkopolskiej (w granicach województwa) wchodzą:
 • Kotlina Grabowska,
 • Kotlina Kolska,
 • Kotlina Sieradzka,
 • Kotlina Szczercowska,
 • Wysoczyzna Kłodawska,
 • Wysoczyzna Łaska,
 • Wysoczyzna Turecka,
 • Wysoczyzna Wieruszowska,
 • Wysoczyzna Złoczewska.

 • Z kolei w skład makroregionu Wzniesień Południowomazowieckich (w granicach województwa) wchodzą:
 • Dolina Białobrzeska,
 • Równina Piotrkowska,
 • Równina Radomska,
 • Wysoczyzna Bełchatowska,
 • Wysoczyzna Rawska,
 • Wzniesienia Łódzkie.

 • Południowe krańce województwa leżą na terenie prowincji Wyżyny Małopolskiej a ściślej - jej dwóch podprowincji: Wyżyny Środkowomałopolskiej i Wyżyny Śląsko-Krakowskiej.

  W skład Wyżyny Środkowomałopolskiej wchodzi makroregion Wyżyny Przedborskiej, w którym, na terenie województwa łódzkiego wydzielono nastęujące mezoregiony:
 • Dolina Sulejowska,
 • Garb Gielniowski,
 • Niecka Włoszczowska,
 • Pasmo Przedborsko - Małogoskie,
 • Wzgórza Opoczyńskie,
 • Wzgórza Radomszczańskie.

 • Natomiast w skład Wyżyny Śląsko-Krakowskiej wchodzi makroregion Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej, której częścią jest:
 • Wyżyna Wieluńska.

 • W dziale "Krainy geograficzne" prezentujemy opisy wszystkich, 24 wymienionych wyżej mezoregionów fizyczno-geograficznych, w granicach których leży województwo łódzkie. Na stronie każdego z regionów znajdują sie linki do stron miejscowości i atrakcji turystycznych już opisanych w naszym portalu, a leżących w obrębie danego regionu.
  Zdjęcia: Tomasz M. Kolmasiak,Piotr Sölle,archiwum SPW
  Krainy geograficzne
  Dolina Białobrzeska
  Dolina Sulejowska
  Garb Gielniowski
  Kotlina Grabowska
  Kotlina Kolska
  Kotlina Sieradzka
  Kotlina Szczercowska
  Niecka Włoszczowska
  Pasmo Przedborsko-Małogoskie
  Równina Kutnowska
  Równina Piotrkowska
  Równina Radomska
  Równina Łowicko-Błońska
  Wysoczyzna Bełchatowska
  Wysoczyzna Kłodawska
  Wysoczyzna Rawska
  Wysoczyzna Turecka
  Wysoczyzna Wieruszowska
  Wysoczyzna Złoczewska
  Wysoczyzna Łaska
  Wyżyna Wieluńska
  Wzgórza Opoczyńskie
  Wzgórza Radomszczańskie
  Wzniesienia Łódzkie

  Znajdź hotel

   

  Nasza fotogaleria

  fot. Tomasz M. Kolmasiak -1253744872
  Wzgórza Radomszczańskie
  W głębi Góra Chełmo
  fot. Tomasz M. Kolmasiak

  fot. Piotr Sölle -1271332540
  Pagóry okolic Warty
  (Wysoczyzna Turecka)
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1252779912
  Wyżyna Wieluńska
  (Bobrowniki)
  fot. Piotr Sölle

  fot. Piotr Sölle -1271333323
  Pagóry okolic Warty
  (Wysoczyzna Turecka)
  fot. Piotr Sölle

  fot. archiwum SPW -1251552207
  Wysoczyzna Wieruszowska
  (Bolesławiec)
  fot. archiwum SPW