Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Rezerwaty przyrody województwa łódzkiego
Jak dotąd na terenie województwa łódzkiego utworzono 88 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni blisko 8 tys. ha. Najliczniej reprezentowane są rezerwaty leśne. Utworzono je w celu ochrony pozostałości naturalnych ekosystemów, wiekowych drzewostanów, rzadkich gatunków drzew oraz drzew występujących na i poza granicą naturalnego zasięgu.

Ponadto na terenie województwa istnieje 9 rezerwatów florystycznych, 6 torfowiskowych, 2 krajobrazowe oraz po jednym: faunistycznym, wodnym, słonoroślowym i przyrody nieożywionej. Największym spośród wszystkich obszarów chronionych tego typu jest rezerwat faunistyczny „Jeziorsko” chroniący ostoję ptaków w południowej części sztucznego zbiornika wodnego o tej samej nazwie, utworzonego na rzece Warcie.

Ze względu na przedmiot ochrony, według tradycyjnej klasyfikacji wyróżnia się 9 typów rezerwatów. Na terenie województwa łódzkiego występuje 8 z nich. Są to:

rezerwaty leśne (67 obiektów) - podobnie jak w całym kraju, są w województwie łódzkim najliczniej reprezentowane. Utworzono je w celu ochrony pozostałości naturalnych ekosystemów (np. rezerwaty: Dębowiec, Ostrowy, Półboru, Napoleonów, czy Żądłowice), wiekowych drzewostanów (np. Dęby w Meszczach, Kruszewiec, Perna, Uroczysko Bażantaria czy Wiączyń), rzadkich gatunków drzew ( np. cisy w rezerwacie Jasień czy modrzewie w rezerwacie Trębaczew) oraz stanowisk drzew rosnących na granicy geograficznego zasięgu gatunku - liczne rezerwaty dla ochrony jodły, rzadziej buka.

rezerwaty florystyczne (9) - ustanowiono je dla ochrony miejsc występowania rzadkich gatunków roślin np. Górki, Jaksonek, Małecz, Sługocice, czy Długosz Królewski w Węglewicach.

rezerwaty torfowiskowe (6) są szczególnie cenne gdyż obejmują ekosystemy potencjalnie najbardziej narażone na degradację, mają za zadanie chronić złożony układ hydrologiczny i roślinny oraz złoża torfu, np.: Piskorzeniec czy Torfowisko Rąbień - jedyny rezerwat ścisły na terenie województwa; w roku 2000 powstały dwa kolejne rezerwaty torfowiskowe: Grabica i Mianów.

rezerwaty krajobrazowe (2) obejmują obszary zawierające obiekty o dużych walorach krajobrazowych. W województwie utworzono jak na razie 2 tego typu rezerwaty: Góra Chełmo oraz Niebieskie Źródła.

Pozostałe typy rezerwatów reprezentowane są przez pojedyncze obiekty. Są to:

rezerwat faunistyczny Jeziorsko - rezerwat chroniący ostoję ptaków na zbiorniku zaporowym. Jest to jednocześnie największy rezerwat na terenie województwa łódzkiego.

rezerwat wodny Rawka - jeden z kilku rezerwatów wodnych w Polsce obejmujących rzekę na całej długości. Obejmuje rzekę Rawkę.

rezerwat przyrody nieożywionej Węże - rezerwat chroniący wapienne wzgórze ostańcowe.

rezerwat słonoroślowy Błonie - rezerwat ten miał chronić roślinność halofilną, niestety stracił rację istnienia wskutek osuszania torfowisk w dolinie Bzury.
Zdjęcia: Gabriela Prus,Piotr Wypych,Piotr Sölle,Marek Lawin,Tomasz Szwagrzak,Krzysztof Gara,archiwum SPW
Rezerwaty przyrody
sortowanie
nazwa, miejscowość

"Babsk"
"Białaczów"
"Błogie"
"Błonie" (uzupełnić opis)
"Bukowiec"
"Ciosny"
"Czarna Rózga"
"Czarny Ług"
"Dąbrowa Grotnicka"
"Dąbrowa Napoleonów"
"Dąbrowa Świetlista"
"Dąbrowa w Niżankowicach"
"Dębowiec"
"Dęby w Meszczach"
"Diabla Góra"
"Długosz królewski w Węglewicach"
"Doliska"
"Gaik"
"Gałków"
"Góra Chełmo"
"Górki"
"Grabica"
"Grądy nad Lindą"
"Grądy nad Moszczenicą"
"Hołda"
"Jabłecznik"
"Jaksonek"
"Jamno"
"Jasień"
"Jawora"
"Jaźwiny"
"Jeleń"
"Jeziorsko"
"Jodły Łaskie"
"Jodły Oleśnickie"
"Jodły Sieleckie" (za krótki opis)
"Kobiele Wielkie"
"Konewka"
"Kopanicha"
"Korzeń"
"Kruszewiec" (za krótki opis)
"Kwaśna Buczyna" (za krótki opis)
"Las Jabłoniowy"
"Las Łagiewnicki"
"Lasek Kurowski"
"Lubiaszów"
"Łaznów" (zbyt krótki opis)
"Łuszczanowice"
"Małecz" (zbyt krótki opis)
"Meszcze"
"Mianów" (zbyt krótki opis)
"Mokry Las"
"Molenda"
"Murowaniec"
"Niebieskie Źródła"
"Nowa Wieś"
"Ostrowy - Bażantarnia"
"Ostrowy"
"Parowy Janinowskie"
"Paza" (zbyt krótki opis)
"Perna" (zbyt krótki opis)
"Piskorzeniec"
"Polana Siwica"
"Polesie Konstantynowskie"
"Popień"
"Półboru"
"Rawka"
"Ruda Chlebacz"
"Ryś"
"Sługocice"
"Spała"
"Starodrzew Lubochniański" (zbyt krótki opis)
"Struga Dobieszkowska"
"Torfowisko Rąbień" (zbyt krótki opis)
"Trębaczew"
"Twarda"
"Uroczysko Bażantarnia"
"Węże"
"Wiączyń"
"Wielkopole"
"Winnica"
"Wojsławice"
"Wolbórka"
"Wrząca"
"Zabrzeźnia"
"Zimna Woda"
"Źródła Borówki"
"Żądłowice"

Znajdź hotel

 

Nasza fotogaleria

fot. Gabriela Prus -rezerwaty-przyrody--weze--m-weze-gmina-dzialoszyn-m-w--1237661945
Rezerwat przyrody
nieożywionej "Węże"
fot. Gabriela Prus

fot. Piotr Wypych -1250949905
Rezerwat leśny "Małecz"
fot. Piotr Wypych

fot. Piotr Sölle -1271322314
Rezerwacie leśny "Spała"
Obelisk myśliwski
fot. Piotr Sölle

fot. Marek Lawin -1445431415
Załęczański Park Krajobrazowy - roślinność w Rezerwacie Węże
fot. Marek Lawin

fot. Tomasz Szwagrzak -rezerwaty-przyrody--molenda--m-tuszyn-gmina-tuszyn-m-w--1237125394
Rezerwat leśny "Molenda"
fot. Tomasz Szwagrzak

fot. Piotr Sölle -rezerwaty-przyrody--mianow-zbyt-krotki-opis--m-mianow-gmina-lutomiersk--1237661403
Rezerwat torfowiskowy "Mianów"
fot. Piotr Sölle

fot. Krzysztof Gara -1239210517
Rezerwat przyrody nieożywionej "Węże"
fot. Krzysztof Gara

fot. archiwum SPW  -rezerwaty-przyrody--dlugosz-krolewski-w-weglewicach--m-weglewice-gmina-galewice--1237663800
Rezerwat florystyczny
"Długosz królewski w Węglewicach"
fot. archiwum SPW

fot. archiwum SPW  -rezerwaty-przyrody--dlugosz-krolewski-w-weglewicach--m-weglewice-gmina-galewice--1237663690
Rezerwat florystyczny
"Długosz królewski w Węglewicach"
fot. archiwum SPW

fot. Piotr Sölle -rezerwaty-przyrody--jodly-olesnickie--m-franciszkow-gmina-lutomiersk--1237661582
Rezerwat leśny
"Jodły Oleśnickie"
fot. Piotr Sölle