Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

  Parki krajobrazowe województwa łódzkiego
W celu trwałej ochrony najcenniejszych walorów przyrodniczo - krajobrazowych regionu, na terenie województwa łódzkiego utworzono jak dotąd 7 parków krajobrazowych. Są to:

"." Bolimowski Park Krajobrazowy
"." Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
"." Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
"." Przedborski Park Krajobrazowy
"." Spalski Park Krajobrazowy
"." Sulejowski Park Krajobrazowy
"." Załęczański Park Krajobrazowy

Cztery z nich: Miedzyrzecza Warty i Widawki, Wzniesień Łódzkich, Spalski oraz Sulejowski leżą w całości na terenie województwa łódzkiego. Pozostałe 3 parki mają charakter transgraniczny. Leżą bowiem na granicy województw: Bolimowski - łódzkiego i mazowieckiego, Przedborski - łódzkiego i świętokrzyskiego, Załęczański - łódzkiego, śląskiego i opolskiego.

Łączna powierzchnia obszaru leżącego w granicach parków krajobrazowych na terenie naszego województwa wynosi 97.945,2 ha. Stanowi to ok. 5.38 % całej powierzchni województwa łódzkiego.

W dziale tym odnajdziecie linki do odrębnych stron poświęconych poszczególnym parkom krajobrazowym województwa łódzkiego. Strony każdego z parków, obok szczegółowych opisów samych parków zawierają linki do oddzielnych stron zawierających opisy:
 • miejscowości położonych na terenie i w otulinie parku,
 • rezerwatów i pomników przyrody na terenie parku,
 • wybranych atrakcji np. przyrodniczych czy geologicznych na terenie parku,
 • szlaków turystycznych i ścieżek dydaktycznych przebiegających przez dany park krajobrazowych oraz
 • obiektów noclegowych położonych na terenie i w otulinie parku.
 • Zdjęcia: Marek Lawin,Katarzyna Krakowska,Piotr Sölle
  Parki krajobrazowe
  Bolimowski Park Krajobrazowy
  Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich
  Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki
  Przedborski Park Krajobrazowy
  Spalski Park Krajobrazowy
  Sulejowski Park Krajobrazowy
  Załęczański Park Krajobrazowy

  Znajdź hotel

   

  Nasza fotogaleria

  fot. Marek Lawin -1445430760
  Załęczański Park Krajobrazowy - Góra Świętej Genowefy
  fot. Marek Lawin

  fot. Katarzyna Krakowska -1271329028
  Grzmiąca
  Park Krajobrazowy
  Wzniesień Łódzkich

  fot. Katarzyna Krakowska

  fot. Marek Lawin -1445582623
  Bolimowski Park Krajobrazowy
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445431298
  Załęczański Park Krajobrazowy - roślinność w Rezerwacie Węże
  fot. Marek Lawin

  fot. Katarzyna Krakowska -1271328723
  Park Krajobrazowy
  Wzniesień Łódzkich
  Okolice Plichtowa
  fot. Katarzyna Krakowska

  fot. Marek Lawin -1445431174
  Załęczański Park Krajobrazowy - rzeka warta w Bobrownikach
  fot. Marek Lawin

  fot. Piotr Sölle -1271251054
  Strońsko
  Dolina Warty
  fot. Piotr Sölle

  fot. Marek Lawin -1445409949
  Przedborski Park Krajobrazowy - roślinoość wodna w północnej części akwenu przy grobli w rezerwacie Piskorzeniec
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445430997
  Załęczański Park Krajobrazowy - fauna parku
  fot. Marek Lawin

  fot. Marek Lawin -1445582556
  Bolimowski Park Krajobrazowy
  fot. Marek Lawin