Co zobaczyć, gdzie spać, gdzie zjeść

Znajdź hotel

 

  MIASTA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
Dział ten zawiera informacje dotyczące miast i byłych miast województwa łódzkiego. Docelowo znajdziecie tu podstrony:
  • 21 miast będacych siedzibami powiatów i gmin,
  • 22 miasta - siedzib gmin oraz
  • 54 innych miejscowości posiadających niegdyś prawa miejskie, a dziś takich praw pozbawionych.
Na stronach każdego z miast (dawnych ośrodków miejskich) docelowo odnajdziecie:
  • zarys dziejów miasta,
  • wykaz najważniejszych zabytków miasta wraz z linkami do oddzielnych stron zawierających szczegółowe opisy zabytków
a także linki do:
  • wykazu obiektów noclegowych na terenie miasta,
  • szczegółowych opisów placówek muzealnych na terenie miasta,
  • szczegółowych opisów szlaków turystycznych przebiegających przez dane miasto.
  • wykazu punktów informacji turystycznej na terenie miasta.